Styrd borrning är en schaktfri borrteknik som används vid byggande av ledningsnät. Borrhuvudet styrs från marken och har en utformning som gör det möjligt att borra krokigt, t.ex. under vägar, järnvägar och vattendrag. Borrningen görs i två steg. Först borras ett pilothål med tunnare borr. Sedan byts borrhuvudet ut mot en roterande rymmare. När den dras tillbaka, förstorar den borrhålet samtidigt som den drar med sig ledningen eller skyddsröret. Vi arbetar med både AT och JT borrning och klarar av foderrör i varierande storlekar mellan 0-500 mm.

Styrd borrning
Jordraket

Jordraket

Vid enklare rördrivning, som till exempel skyddsrör för bredbandskablar, så används en schaktfri metod som kallas för Jordraket. Den drivs med tryckluft och dess fjädrande huvud ger en hög framdrivningskraft. Det är en billigare teknik och lämpar sig bäst för korta sträckor i stenfritt mjukt material.